3 financiële voordelen van verzekeringen

Een levensverzekering beschermt de levensstijl van jouw gezin in het geval van een tragedie, door jouw hypotheek te betalen, jouw verloren inkomen te vervangen of jouw kinderen naar school te laten gaan. Maar als je niet verder kijkt dan de traditionele rol, mis je het grote geheel.

Voor vragen over het nemen van de juiste verzekering kun je terecht bij klantenservice Nationale Nederlanden

Beschouw de juiste levensverzekering als het Zwitserse zakmes van jouw financiële gereedschapskist, met de mogelijkheid om jouw financiële en estate planning op een aantal manieren te verbeteren, waaronder een paar waar je waarschijnlijk nog niet aan had gedacht. Hier zijn 3 redenen om het in jouw hoek te hebben.

Behoud en bescherm jouw vermogen

Belastingen zijn moeilijk te vermijden, zelfs bij overlijden. Zonder de juiste planning kan de nalatenschap die jij aan jouw dierbaren nalaat een fikse belastingaanslag opleveren.

Jow overlijden (of het overlijden van jouw langstlevende echtgeno(o)t(e)) leidt automatisch tot vermogensaanwas op niet-afgeschermde activa zoals jouw niet-geregistreerde beleggingsportefeuille of huurwoningen.

Als jouw begunstigden niet over de middelen beschikken om aan jouw verplichtingen te voldoen, moeten ze misschien met tegenzin bezittingen verkopen, waaronder dierbare bezittingen zoals een familiehuisje, om aan geld te komen. Erger nog, ze kunnen gedwongen worden om dit met een korting te doen.

Dat is waar levensverzekeringen uitkomst kunnen bieden. De opbrengst van een polis kan jouw nalatenschap de broodnodige liquiditeit verschaffen, en wel onmiddellijk en belastingvrij, om jouw belastingen, schulden en andere uitgaven te voldoen, zodat jouw nalatenschap behouden blijft. In tegenstelling tot bezittingen die via een testament worden overgedragen, waarover kan worden gevochten tijdens de afwikkeling van de nalatenschap of die kunnen worden blootgesteld aan schuldeisers, kunnen de uitkeringen van een levensverzekering rechtstreeks naar de met naam genoemde begunstigden gaan, waardoor een testament wordt omzeild.

Jouw nalatenschap gelijk verdelen

Een vakantiehuis. Een bedrijf. Een sentimenteel sieraad. Als het plan is om dergelijke ondeelbare bezittingen te behouden, kun je voor een dilemma komen te staan bij het bepalen van jouw toekomstige nalatenschap. Stel bijvoorbeeld dat een van jouw kinderen het familiebedrijf wil voortzetten. De kans is groot dat het bedrijf een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt, misschien wel een groot deel van uw nalatenschap. Een levensverzekering kan de middelen verschaffen om jouw andere erfgenamen financieel te compenseren en de erfenis van elke begunstigde gelijk te trekken, zodat de vrede in de familie bewaard blijft.

Laat meer na aan een goed doel

Het schenken van een levensverzekering aan een goed doel kan in potentie meer opleveren voor jou en jouw favoriete doel dan het simpelweg schenken van geld.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een grotere gift na te laten dan je anders zou kunnen doen, versterkt door een fiscaal beschermde groei en een belastingvrije uitbetaling, en dat alles voor een bescheiden maandelijkse premie. De manier waarop jij jow schenking doet – het goede doel de eigenaar en begunstigde van jouw polis noemen, zelf eigenaar blijven, of een nieuwe polis op naam van het goede doel afsluiten – zal bepalen of jij nu schenkingsaftrek ontvangt of dat deze later naar jouw nalatenschap gaat. Jouw adviseur kan jou de voor- en nadelen van elke benadering uitleggen.

Lees ook: De voordelen van maandelijks doneren