Enkele van de minder bekende voordelen van zonne-energie

We weten allemaal dat zonne-energie een onbeperkte hernieuwbare energiebron is die geen CO2-uitstoot of andere gassen produceert, omdat ze geen brandstof verbruikt of andere bronnen, zoals water of wind, nodig heeft. Dit is een aspect dat het een van de meest interessante systemen voor de productie van energie vanuit het oogpunt van het milieu maakt. Maar er zijn nog andere voordelen van zonne-energie die niet zo voor de hand liggend zijn, maar net zo belangrijk zijn bij de keuze van het ene of het andere systeem. Hier zijn er een paar:

Klik overigens hier om meer te lezen over Henny Pelsers en zijn zonne-energiebedrijf.

Geen energieproductiekosten

Zoals we al eerder zeiden, heeft zonne-energie geen externe voeding nodig om te kunnen werken, dus de onderhouds- en energieproductiekosten zijn vrijwel nihil. De enige kosten die gepaard gaan met het gebruik van zonne-energie zijn de fabricage en installatie van de componenten. Dit betekent dat er ondanks de grote initiële investering geen extra kosten verbonden zijn aan het gebruik ervan, zodat de installatie snel wordt terugverdiend.

Minder energieverlies bij langeafstandsvervoer

Verliezen tijdens het transport en de distributie van energie nemen toe met de afstand tussen de productie- en leveringspunten. Hoewel deze verliezen niet erg groot zijn, hebben ze wel invloed op de prestaties van de installatie in dichtbevolkte gebieden.

Anderzijds worden met de individuele installatie van fotovoltaïsche panelen op daken de afstanden drastisch verkleind, waardoor de efficiëntie van de elektrische installatie wordt verhoogd.

Veelzijdige installatie

Door de eenvoudige en eenvoudige installatie kan het systeem bijna overal worden geïnstalleerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel verticale als horizontale ruimten zonder specifiek gebruik. Dit aspect, samen met de modulariteit en flexibiliteit van het systeem, vergemakkelijkt de installatie van kleinschalige zonneprojecten met als bijkomend voordeel dat de installatie kan worden uitgebreid afhankelijk van de behoeften op een bepaald moment.

Maar het meest interessante voordeel is de mogelijkheid om elektriciteit te leveren op afgelegen locaties, waar de kosten voor de installatie van elektrische distributielijnen te hoog of onhaalbaar zijn.

Lees ook: 4 onbekende voordelen van afslanken