Spelregels OP1

Deze spelregels zijn van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de faciliteiten van OP1 of OP1 bezoekt, al dan niet op basis van een overeenkomst.

 1. Een hartelijk welkom aan iedereen die OP1 binnen treedt. Voel je thuis!
 2. Realiseer je dat je gezamenlijk gebruik maakt van OP1 en gezamenlijk met vaste huurders gebruik maakt van het Kulturhus.
 3. Veroorzaak geen (geluids-)overlast.
 4. Roken binnen OP1 is niet toegestaan.
 5. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 6. Pas goed op jezelf, je spullen en onze spullen.
 7. Stal je fietsen, brommer etc. op de openbare fietsparkeerplaatsen buiten het Kulturhus en niet voor de deur van OP1.
 8. Je auto kun je kwijt op de openbare parkeerplaatsen in en rondom het centrum van Raalte en in de naast het Kulturhus gelegen parkeerkelder ´het Schip´.
 9. Binnen OP1 geldt een beperking van aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van OP1 – op welke grond dan ook ontstaan – is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat een eventuele verzekering in de betreffende situatie uitbetaalt. Indien er om wat voor reden dan ook geen verzekering is c.q. geen verzekeringsuitbetaling plaatsvindt, dan is iedere aansprakelijkheid ingeval van een abonnementsovereenkomst beperkt tot een bedrag overeenkomend met 2 maanden abonnementsgeld en ingeval van een gebruikersovereenkomst tot een bedrag gelijk aan de betreffende factuur, in beide situaties te allen tijde met een maximum van € 200,-.
 10. Realiseer je dat bij OP1 sprake is van een beperkt beveiligd netwerk. OP1 aanvaardt geen aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid voor dit netwerk, waaronder de werking en de beveiliging daarvan. Het is niet toegestaan om een eventueel verkregen Wi-Fi wachtwoord aan derden te verstrekken c.q. buiten de overeenkomst met OP1 te gebruiken.
 11. Deze regels inclusief de beperking van aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van gasten van OP1.
 12. Ingeval van nood bel 112 en informeer de gastheer/gastvrouw van OP1.